Moderne Wushu

Moderne wushu is vrij recente ontwikkeling in de geschiedenis van de Chinese krijgskunsten. Vanuit de traditionele stijlen, waarvan velen honderden jaren oud zijn, zijn een aantal “nieuwe” vormen ontsproten die in China en wereldwijd een grote populariteit kennen.

Evolutie

De eerste aanzet daartoe kwam midden de 20ste eeuw, na de Chinese Revolutie. Het nieuwe communistische regime zag de martiale aspekten van traditionele stijlen als achterhaald en wilde af van het klassieke beeld van de Meester die zijn leerlingen onderricht. Bovendien organiseerden wushu scholen zich vroeger vaak als ernstig te nemen lokale milities. De overheid wilde onrust en vechtpartijen onder burgers vermijden en de geheimzinnigheid rond veel traditionele stijlen doorbreken.
Tegelijkertijd wilden ze de sportieve elementen promoten. De aandacht lag daarbij minder op het direct contact met een tegenstander, dan wel het ontwikkelen van lichamelijke vaardigheden. Begin jaren vijftig werd in kader hiervan demonstraties en competities georganiseerd. Een commissie maakte een inventaris op van technieken en voegde hier een aantal bewegingen uit andere disciplines (acrobatische elementen van Peking Opera, bv) aan toe. Op die manier werden “vormen” (taolu) ontwikkeld die acrobatisch en spectaculair oogden.

In de loop der jaren is deze vorm van wushu uitgegroeid tot een topsport in China en ook internationaal kent moderne wushu een groeiende populariteit.

Wushu : een internationaal succes

Begin jaren negentig werden voor internationale wedstrijden een aantal standaard vormen samengesteld in verschillende stijlen (Noord- en Zuiderstijl en Taiji), zowel ongewapend als met traditionele wapens (stok, zwaard, speer, etc). Hierdoor werd het mogelijk de prestaties van verschillende atleten met een andere achtergrond toch met elkaar te vergelijken.
Na de introductie van nieuwe vormen in 2000 is men recent overgegaan naar het Chinese systeem van “vrije vormen” waarbij men atleten toelaat een eigen choreografie te brengen (die moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden) zodat er meer variatie in het wedstrijd verloop komt. Deze stap werd nodig geacht om Wushu op een hoger niveau te tillen, wat een belangrijke zet is in de aanloop naar de Olympische Spelen 2008 in Beijing.

Beijjng 2008

Vanaf 2001 te Salt Lake City (winterspelen IOC) werd de Internationale Wushu federatie door het IOC officieel erkend.
Een aantal jaren geleden heeft de Internationale Wushu federatie getracht om Wushu als Olympische discipline te laten opnemen maar dat is net niet gelukt. Wel heeft het IOC Wushu opgenomen tijdens de periode van de OS van Beijing en kan de IWuF de”2008 Beijing Olympic Games Wushu Tournament” houden en dit zal zonder enige twijfel de Chinese krijgskunsten in de kijker zetten op wereldvlak.