Nieuws‎ > ‎

Vernieuwde antidopingregelgeving van de Vlaamse Gemeenschap

Geplaatst 16 mrt. 2015 01:57 door Patrick Van Campenhout
Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Wereldantidopingcode (WADA-Code) van kracht. Het decreet van 25 mei 2012 ter preventie en bestrijding van doping in de sport (“het antidopingdecreet”), gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014, en het uitvoeringsbesluit van 13 februari 2015 vertalen deze internationale regels van het Wereldantidopingagentschap (WADA) naar de Vlaamse context. Vanaf 31 maart 2015 wordt in de Vlaamse Gemeenschap deze vernieuwde antidopingregelgeving van kracht. Daarom vraagt NADO Vlaanderen u met aandrang om onderstaande informatie en opdrachten met aandacht door te nemen.

Wat betekent het gewijzigde antidopingbeleid voor onze federatie, uw club en uw leden?
De antidopingregels zijn van toepassing op elke sporter, begeleider en sportvereniging. Een federatie is zowel een sportvereniging op zich, als een groepering van sportverenigingen. Voor federaties gelden alle verplichtingen die op een sportvereniging rusten, evenals een aantal specifieke verplichtingen die enkel voor federaties gelden.

Voor wedstrijdorganisatoren en organisatoren van sportevenementen, worden de bijzondere aandachtspunten beknopt opgesomd in een nota voor wedstrijdorganisatoren.

Meer informatie voor de individuele sporter vind je in de gids voor de breedtesporter en de gids voor de elitesporter.

Tuchtreglement voor elitesporters en begeleiders
De federaties zijn verantwoordelijk voor de vervolging en disciplinaire bestraffing van dopingpraktijken gepleegd door de elitesporters die bij hen aangesloten zijn of die bij hen aangesloten waren op het ogenblik van de overtreding. De federaties zijn daarnaast bevoegd voor de vervolging en disciplinaire bestraffing van dopingpraktijken gepleegd door begeleiders die hetzij lid zijn van de federatie, hetzij een contractuele band hebben met de federatie, hetzij een contractuele band hebben met een sporter die lid is van de federatie.

Elke federatie dient daarom een tuchtreglement uit te vaardigen dat conform de Code de procedure, disciplinaire commissie en disciplinaire maatregelen vastlegt die van toepassing zijn op elitesporters en begeleiders. Federaties die geen eigen procedurereglement en disciplinair orgaan voor elitesporters en begeleiders kunnen of willen vaststellen, dienen aan te sluiten bij het Vlaams Doping Tribunaal (www.dopingtribunaal.be) en een tuchtreglement uit te vaardigen die het Vlaams Doping Tribunaal toelaat in hun naam en voor hun rekening op te treden bij vermoedelijke dopingpraktijken van een elitesporter of begeleider.

Onze federatie zal in de komende weken en maanden de nodige maatregelen om conform te zijn met deze regelgeving. We zullen zo snel mogelijk het geldende tuchtreglement op deze website publiceren.
 
Comments