Geachte Bestuurders, Leraren en Clubverantwoordelijken,

Eerst en vooral wens ik in naam van de Vlaamse Wushu Federatie jullie allen een gelukkig, gezond en voorspoedig 2016! 

In navolging van de afspraken gemaakt tijdens de laatste algemene vergadering van 28 november laatstleden zijn we ons aan het focussen op de 3 strategische assen, en als eerste in het bijzonder de vereenvoudiging van de administratie. Het dagelijks bestuur is zeer bedrijvig geweest rond de jaarwisseling.

Dit jaar zal de ledenadministratie vereenvoudigd worden en krijgen de clubs een grotere rol daarin. Elke club zal zelf zijn ledenlijsten online kunnen bijhouden en aanvullen. Wij zullen daarvoor Google Docs gebruiken en iedere club zal toegang krijgen tot een map waarin alle informatie kan worden bijgehouden. Marc Heyvaert neemt hiervoor in de komende weken met iedere club contact op. De eerste stap in dit proces is vaststellen welke leden nog actief in jullie club trainen. Jullie krijgen daarom zeer binnenkort een lijst van de leden die in 2015 een geldige licentie hadden. Sommige van deze licenties werden vernieuwd, andere niet. Daarom willen wij u vragen duidelijk aan te geven wie nog aangesloten is bij jullie club en eventueel de hernieuwing van de licentie voor de periode 2015-2016 te regulariseren voor het einde van de maand. Uw opvolging in deze belangrijke zaak is van cruciaal belang voor de verdere uitwerking van de plannen om van de Vlaams Wushu Federatie een dynamische organisatie te maken teneinde  de werkende leden op de best mogelijke manier service te geven.

Indien u nog vragen hebt aarzel dan niet ons te contacteren, we staan ter uw beschikking.

Met vriendelijke groeten
Comments