Nieuws‎ > ‎

Nieuw bestuur voor onze federatie

Geplaatst 13 mrt. 2015 00:03 door Patrick Van Campenhout
Op zaterdag 7 maart werd de statutaire algemene vergadering van de VWuF gehouden. Zoals voorzien in de statuten werden alle bestuursmandaten ter beschikking gesteld. Vervolgens werden zeven nieuwe bestuurders gekozen voor een mandaat van 4 jaar. Daarna verkoos dit nieuwe bestuur onder haar leden een dagelijks bestuur. Beide verkiezingen verliepen met eenparigheid van stemmen. Dit zijn de nieuwe bestuurders en hun functie binnen de VWuF:

Marc Heyvaert, voorzitter
Patrick Van Campenhout, vice-voorzitter
Inge De Veylder, secretaris
Patricia Lamberts, schatbewaarder
Robert Bruggeman, bestuurder
Niels Herregodts, bestuurder
Jeroen Van Campenhout, bestuurder

In de volgende maanden zal dit bestuur een beleidsplan opstellen om de komende 4 jaar het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen waar onze federatie voor staat.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om onze uittredende voorzitter, Christel Peulders, te bedanken voor het vele werk dat zij de voorbije 8 jaar als bestuurder en voorzitter heeft geleverd en voor de resultaten die zij heeft bereikt. 

De VWuF is een kleine federatie die draait dank zij de inzet van mensen die vrijwillig hun tijd opofferen voor het goed van alle clubs en alle beoefenaars van de Chinese krijgskunsten. Het success of falen van onze federatie ligt echter niet in de handen van het bestuur alleen. Wij zijn afhankelijk van jullie goodwill. Wij leven in een tijd dat het niet eenvoudig is om een sportclub te runnen: de complexe wetgeving, de problematiek van geschikte oefenruimten, de subsidiëring (of het gebrek eraan), de fiscaliteit, e.d. maken het clubs niet gemakkelijk. Ik geloof echter dat wij door ons te verenigen een stuk sterker zullen staan. De federatie heeft een rol te vervullen in het huidige sportlandschap om jullie, de clubs, de leden en de sport zelf te vertegenwoordigen. Dit kan alleen als we de handen in elkaar slaan en constructief werken aan de toekomst. Ik vraag dan ook jullie steun en geduld om van deze nieuwe bestuursperiode van 4 jaar een succes te maken.

Waarvoor dank.

Marc Heyvaert
Voorzitter
Comments