Nieuws‎ > ‎

Belangrijk: Lidgeld aangesloten clubs 2015

Geplaatst 30 jun. 2015 05:01 door Patrick Van Campenhout
Beste clubverantwoordelijken, leraars en wushu-vrienden,

Zoals aangekondigd in de e-mail over het plan van aanpak voor de komende 9 maanden nodigen wij je club uit om 50 euro lidgeld te betalen voor het jaar 2015. Mocht je de e-mail van gisteren niet ontvangen hebben dan kan je deze nalezen op de website (https://sites.google.com/a/vwuf.be/vwufweb/nieuws/roadmapvandevwufvoordekomende9maanden).

Deze som van 50 euro is het lidgeld voor een half jaar, nl. de tweede helft van 2015. Het jaarlijks lidgeld bedraagt 100 euro per club. Wij vragen je deze 50 euro te vereffenen voor 15 september op rekening BE14 0011 0580 8383 (BIC Code GEBABEBB) van de VWuF vzw met vermelding "lidgeld 2015 + naam van de club".

Wanneer je club op verschillende locaties actief is heb je de keuze: ofwel beschouw je elke locatie als een afzonderlijke club en dan betaal je voor elke locatie het lidgeld, ofwel beschouw je alle activiteiten als behorend tot dezelfde club en dan betaal je slechts één keer. In dit laatste geval beschik je ook maar over één stem op de algemene vergadering en kan je maar één persoon officieel afvaardigen.

De lidgelden die door de clubs worden betaald worden beschouwd als een voorschot op de verschuldigde bedragen voor licenties voor het jaar erna. De 50 euro die je nu betaalt (100 euro vanaf volgend jaar voor een volledig jaar) worden afgetrokken van de licenties die je het jaar nadien verschuldigd bent. Dit lidgeld vertegenwoordigd dus geen extra kost voor de clubs. Let wel op: vanaf volgend jaar maakt de VWuF een onderscheid tussen licenties voor recreanten en voor competitors. De terugbetaling geld alleen voor licenties voor recreanten.

Wie zijn lidgeld niet betaalt wordt in overeenstemming met de statuten beschouwd als ontslagnemend. Dit eventueel ontslag zal worden vastgesteld en geacteerd op de algemene vergadering van 24 oktober 2015.

Deze e-mail en de kopie ervan op de website van de VWuF geldt als kennisgeving aan alle clubs die sinds de oprichting van de VWuF aangesloten zijn of zich nog als aangesloten beschouwen. Tussen 15 september en 1 oktober zal het dagelijks bestuur van de VWuF op een actieve manier op zoek gaan naar de clubs die nog niet betaald hebben en waarvan wij vermoeden dat ze aangesloten willen blijven. Bij niet betaling wordt het ontslag officieel na de algemene vergadering van 24 oktober. Mocht een club zich daarna nog willen (opnieuw) aansluiten zal de normale procedure moeten doorlopen worden.

Comments